Telefon: 0324 237 9507
GSM:0541 212 61 20
E-posta: info@selektifmutizm.com

 ICD-10 Göre Tanı Kriterleri

ICD-10 hastalıkların sınıflandırılması için kullanılan uluslararası bir tanımlama sistemidir. Dünya sağlık örgütü tarafından oluşturulmuştur ve çoğu ülkelerce kabul görür. ICD-10 göre selektif mutizmin semptomları şunlardır;

 1. Başka ortamlarda konuşulabildiği halde, belirli ortamlarda sürekli bir konuşamama durumu
 2. Bozukluğun okul veya mesleki becerileri veya sosyal iletişimi (yaşamı) sekteye uğratması
 3. Bozukluğun en az bir ay sürmesi (okul başladıktan sonraki bir ayla sınırlandırılamaz)
 4. Konuşamama yeteneğinin nedeni konuşulan dili bilmedeki eksiklik veya kendisini bu dilde rahat hissetmemesine bağlanamaz.
 5. Bu bozukluk diğer konuşma bozukluklarıyla (örn. kekemelik) veya genel bir gelişim bozukluğu sürecinde oluşan şizofren veya diğer psikiyatrik hastalıklarla daha iyi açıklanamaz.

(Saß. Et al. 1998, 155 ef. In: Katz-Bernstein 2003,19)

 

Tanı Konulurken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tanı konulmasında aşağıdaki noktalara dikkat edilmesi gerekir

 1. Tanımlanabilir belirli ortamlarda konuşabilme yetisi (örn. evde normal bir şekilde konuşabilme)
 2. Beyin ve kafatası yaralanmalarının aniden ortaya çıkmamış olması ve nörolojk bir hastalığın olmaması (akinetik mutizm hariç)
 3. Konuşmanın iletişim kurabilecek derecede anlaşılır olması
 4. Eğer iki dillilik mevcutsa en azından birinde temel iletişimsel yeteneklerin gözlenebilmesi. (Dil gelişiminin ileri derecede tamamlanmış olması)
 5. Selektif mutizm de doğru tanınının konulmasında diğer uzmanlık alanlarından destek alınması ve bunlarla işbirliğine gidilmesi
 6. Selektif mutizm, kesin (ayırdedici) tanı ile otizmden sınırlandırılmalıdır.
 7. Hernekadar selektif mutizme özel dışarıdan gözlenebilen bazı karakteristik özellikler bunu tanımlamada yardımcı olsada, bu benzerlikler her vakada gözlenebilir diye bir genelleme yapılamaz.